Переяслав-Хмельницька районна рада — Оголошення про конкурс на заміщення вакантної посади директора КНП «Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня»
Середа, 10 жовтня 2018 09:04

Оголошення про конкурс на заміщення вакантної посади директора КНП «Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня»

Додаток

до протокольного рішення № 4

від 09.10.2018 року

ОГОЛОШЕННЯ

конкурсної комісії про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства Переяслав-Хмельницької районної ради «Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня»

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Основи законодавства України про охорону здоров'я», Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я Переяслав-Хмельницької районної ради Київської області, затвердженого рішенням Переяслав-Хмельницької районної ради № 320-22-VII від 31.07.2018 року (далі – Порядок), Єдиних кваліфікаційних вимог для керівників закладів охорони здоров’я (головних лікарів, директорів), затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2002 № 117 «Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників», ВИПУСК 78 «Охорона здоров'я» (зі змінами), який погоджений з Міністерством праці та соціальної політики України, розпорядження голови Переяслав-Хмельницької районної ради №29/к від 20.08.2018 року «Про проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства Переяслав-Хмельницької районної ради «Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня».

Найменування установи, організації: Комунальне некомерційне підприємство Переяслав-Хмельницької районної ради «Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня».

Юридична адреса закладу: 08403, Київська область, місто Переяслав-Хмельницький, вулиця Богдана Хмельницького, 137.

Фактичне місцезнаходження закладу: 08403, Київська область, місто Переяслав-Хмельницький, вулиця Богдана Хмельницького, 137.

Основні напрямки діяльності закладу:

створення умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально- діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства;

надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі послуг вторинної стаціонарної медичної допомоги, у тому числі невідкладної, необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, консультативного контролю за перебігом вагітності та ведення пологів і післяпологового періоду;

надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі спеціалізованої амбулаторної медичної допомоги (спеціалізована медична практика);

організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством;

організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;

проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;

проведення профілактичних оглядів;

придбання, зберігання, перевезення, реалізація (відпуск), знищення, використання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів;

організація та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо;

навчально-методична, науково-дослідницька робота;

провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із законодавством України;

здійснення іншої не забороненої законодавством діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства.

Статут закладу

Структура закладу:

І. Поліклінічне відділення:

на 345 відвідувань за зміну

з денним стаціонаром на 75 ліжок.

Прийом ведеться по 29-х спеціальностях.

ІІ. Стаціонар ЦРЛ на 220 ліжок:

відділення :  

хірургічне - 25 ліжок        

терапевтичне - 40 ліжок

кардіологічне - 30 ліжок

гінекологічне - 20 ліжок

пологове - 15 ліжок

травматологічне - 15 ліжок

дитяче - 30 ліжок

інфекційне - 20 ліжок

неврологічне - 30 ліжок

III. Параклінічні служби:

відділення :        

приймальне

рентгенологічне

фізіотерапевтичне

трансфузіологічне

паталогоанатомічне

клініко-біохімічна лабораторія

стерилізаційне

ІV. Стоматологічна поліклініка:

відділення :    

терапевтичне

хірургічне

зубопротезне

дитяче

кабінети:              

ендоскопії

функціональної діагностики

ультразвукової діагностики

лікувальної фізкультури

інші підрозділи:  

внутрішньолікарняна аптека

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу на 2018 рік складають 49625 858 грн.

Умови оплати праці керівника – директора закладу визначаються контрактом укладеним Засновником з переможцем конкурсу.

Для участі в конкурсі документи приймаються за адресою: Київська область, місто Переяслав-Хмельницький, вулиця Богдана Хмельницького, 53, Переяслав-Хмельницька районна рада, з 8.00 год. 10.10.2018 року до 17.00 год. 08.11.2018 року.

Номер телефону для довідок: (04574) 5-00-10, 5-00-08  

Адреса електронної пошти для довідок: P-HMrada@i.ua

Перелік документів для участі в конкурсі:

         Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 Порядку;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 Порядку;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 Порядку;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 Порядку;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендента для участі в конкурсі:

         1. Кваліфікаційні вимоги:

Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», післядипломна спеціалізація за фахом «Організація і управління охороною здоров'я». Вища кваліфікаційна категорія за лікарською спеціальністю та за фахом «Організація управління охороною здоров'я». Стаж роботи за лікарською спеціальністю - не менше 7 років, та за фахом «Організація управління охороною здоров'я» - не менше 5 років. Стажування в органах управління вищого рівня.

         2. Повинен знати.

Конституцію України; акти законодавства; Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток галузі охорони здоров'я; основи медичного і трудового права; концепцію розвитку охорони здоров'я населення України; основи міжнародного та європейського законодавства з питань охорони здоров'я; практику застосування законодавства у межах своєї компетенції; основи державного управління; практику застосування чинного законодавства; основи організації роботи та технологію процесу управління; економічні основи управління охороною здоров'я, демографічну ситуацію в регіоні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров'я; технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку.

Вимоги до конкурсної пропозиції для участі претендентів у конкурсі:

Конкурсна пропозиція повинна містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п'ять років), в якому передбачаються:

- план реформування закладу протягом одного року;

- заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

 

Протокол 1 засідання конкурсної комісії

Прочитано 1457 разів
Детальніше в цій категорії: « Оголошення! Оголошення! »
Top