Переяслав-Хмельницька районна рада — Оголошення про конкурс на заміщення вакантної посади директора КНП «Переяслав-Хмельницький центр первинної медико-санітарної допомоги»
П'ятниця, 05 жовтня 2018 08:11

Оголошення про конкурс на заміщення вакантної посади директора КНП «Переяслав-Хмельницький центр первинної медико-санітарної допомоги»

Додаток

до протокольного рішення № 4

від 04.10.2018 року


 

ОГОЛОШЕННЯ

конкурсної комісії про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства Переяслав-Хмельницької районної ради «Переяслав-Хмельницький центр первинної медико-санітарної допомоги»

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Основи законодавства України про охорону здоров'я», Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я Переяслав-Хмельницької районної ради Київської області, затвердженого рішенням Переяслав-Хмельницької районної ради № 320-22-VII від 31.07.2018 року (далі – Порядок), Єдиних кваліфікаційних вимог для керівників закладів охорони здоров’я (головних лікарів, директорів), затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2002 № 117 «Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників», ВИПУСК 78 «Охорона здоров'я» (зі змінами), який погоджений з Міністерством праці та соціальної політики України, розпорядження голови Переяслав-Хмельницької районної ради №30/к від 20.08.2018 року «Про проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства Переяслав-Хмельницької районної ради «Переяслав-Хмельницький центр первинної медико-санітарної допомоги».

Найменування установи, організації: Комунальне некомерційне підприємство Переяслав-Хмельницької районної ради «Переяслав-Хмельницький центр первинної медико-санітарної допомоги».

Юридична адреса закладу: 08403, Київська область, місто Переяслав-Хмельницький, вулиця Богдана Хмельницького, 137.

Фактичне місцезнаходження закладу: 08403, Київська область, місто Переяслав-Хмельницький, вулиця Богдана Хмельницького, 137.

Основні напрямки діяльності закладу:

медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню;

забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;

організація надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

проведення профілактичних щеплень;

планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;

консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;

взаємодія з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта;

організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;

проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

направлення на МСЕК осіб зі стійкою втратою працездатності;

участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;

участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку визначеному відповідними програмами та законодавством;

участь у визначенні проблемних питань надання первинної медичної допомоги у Переяслав-Хмельницькому районі Київської області та шляхів їх вирішення;

надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку первинної медичної допомоги Переяслав-Хмельницького району Київської області;

визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;

моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;

забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;

зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;

залучення медичних працівників для надання первинної медико-санітарної допомоги, в тому числі залучення лікарів, що працюють як фізичні особи – підприємці за договорами підряду, підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;

закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;

ліцензована у встановленому порядку діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання;

координація діяльності лікарів із надання первинної медичної допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами вторинної та третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальна служба, та правоохоронними органами;

надання платних послуг з медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України;

надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;

надання будь-яких послуг інших суб’єктам господарювання, що надають первинну медичну допомогу на території Переяслав-Хмельницького району Київської області;

інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань.

Статут закладу 

Структура закладу:

1. Керівний склад
2. Інформаційно-аналітичний кабінет
3. Інший адміністративно-управлінський та допоміжний персонал
4. Міська амбулаторія ЗПСМ
5. Пункт невідкладної медичної допомоги
6. Амбулаторія ЗПСМ с. Велика Каратуль
7. Амбулаторія ЗПСМ с. Єрківці
8. Амбулаторія ЗПСМ с. Студеники
9. Амбулаторія ЗПСМ с. Переяславське
10. Амбулаторія ЗПСМ с. Помоклі
11. Амбулаторія ЗПСМ с. Соснова
12. Амбулаторія ЗПСМ с. Пристроми
13. Амбулаторія ЗПСМ с. Циблі
14. Амбулаторія ЗПСМ с. Ташань
15. Амбулаторія ЗПСМ с. Хоцьки
16. ФАП с. Мала Каратуль
17. ФП с. Воскресінське
18. ФАП с. Гайшин
19. ФП с. Гречаники
20. ФАП с. Дем’янці
21. ФАП с.Дівички - ІІ
22. ФАП с. Мазінки
23 ФАП с. Стовп’яги
24 ФП с. Харківці
25 ФАП с. Ковалин
26. ФАП с. Дівички
27. ФП с.Козлів
28. ФП с.Сомкова Долина
29. ФП с.Соснівка
30. ФП с.Виповзки
31. ФП с.Строкова
32. ФП с. Дениси
33. ФП с. Вовчків
34. ФП с. Гланишів
35. ФП с. Віненці
36. ФП с. Пологи Чобітьки
37. ФАП с. Лецьки
38. ФП с. Горбані
39. ФП с. Чопилки
40. ФАП с. Пологи Вергуни
41. ФП с. Положаї
42. ФП с. Шевченкове
43. ФП с. Тарасівка
44. ФП с. Улянівка
45. ФП с. Світанок
46. ФП с. Пологи Яненки


Кошторисні призначення
для фінансового забезпечення діяльності закладу на 2018 рік складають 16440 566 грн.

Умови оплати праці керівника – директора закладу визначаються контрактом укладеним Засновником з переможцем конкурсу.

Для участі в конкурсі документи приймаються за адресою: Київська область, місто Переяслав-Хмельницький, вулиця Богдана Хмельницького, 53, Переяслав-Хмельницька районна рада (приймальня), з 8.00 год. 05.10.2018 року до 16.00 год. 02.11.2018 року.

Номер телефону для довідок: (04574) 5-00-10, 5-00-08  

Адреса електронної пошти для довідок: P-HMrada@i.ua

Перелік документів для участі в конкурсі:

         Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 Порядку;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 Порядку;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 Порядку;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 Порядку;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент!

Вимоги до претендента для участі в конкурсі:

         1. Кваліфікаційні вимоги:

         Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина». Проходження інтернатури за однією із спеціальностей медичного профілю з наступною спеціалізацією з «Організації і управління охороною здоров'я». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом — не менше 5 років.

         2. Повинен знати.

         Конституцію України; акти законодавства; Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток галузі охорони здоров'я; основи медичного і трудового права; концепцію розвитку охорони здоров'я населення України; основи міжнародного та європейського законодавства з питань охорони здоров'я; практику застосування законодавства у межах своєї компетенції; основи державного управління; практику застосування чинного законодавства; основи організації роботи та технологію процесу управління; економічні основи управління охороною здоров'я, демографічну ситуацію в регіоні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров'я; технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку.

Вимоги до конкурсної пропозиції для участі претендентів у конкурсі:

         Конкурсна пропозиція повинна містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п'ять років), в якому передбачаються:

- план реформування закладу протягом одного року;

- заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Протокол засідання конкурсної комісії № 1

Прочитано 1159 разів
Детальніше в цій категорії: « Оголошення! Оголошення! »
Top